Денят започва с изгрева на слънцето. Колкото по-красив е, толкова по-хубав ще е денят. 
Реших да уловя изгрева от Инфинити басейна на Хотел ИНТЕРНАЦИОНАЛ, който гледа точно към морето и създава илюзията за безкрайност. 
Първите светлини на новия ден се прокрадват в далечината на хоризонта и осветяват далечните облачета, обагряйки ги в най-различни слънчеви нюанси. Отнема почти час от зазоряването до изгрева и всяка минута носи нови цветове. 
Back to Top