Снимките за медицински център са особени, защото трябва да вдъхнат едновременно стерилност и уют. 
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Медицински център "Рефлекс", Хотел Интернационал, Варна
Back to Top